Fase 3 LARP stopt

Beste geinteresseerde in Fase 3 LARP,
Het einde van een tijdperk. Op de bestuursvergadering van 26 april is unaniem besloten om een einde aan Fase 3 LARP te brengen.
Dit besluit is ons niet gemakkelijk gekomen en er zijn een aantal redenen die hiertoe hebben geleid. De coronacrisis heeft helaas ook gevolgen gehad voor de financiele situatie van Fase 3. Momenteel steunt Fase 3 op de persoonlijke financiën van de bestuursleden. Ook hebben bestuurs- en teamleden het afgelopen jaar andere prioriteiten gekregen waardoor wij niet meer de kwaliteit kunnen leveren waar Fase 3 LARP om bekend staat.
Het bestuur heeft besloten om Fase 3 niet over te dragen aan een nieuw bestuur. We zien te weinig draagvlak om het authentieke karakter van Fase 3 in de toekomst te waarborgen.
Fase 3 LARP is ooit begonnen met het idee om een post-apocalyptische LARP voor en door vrienden te organiseren. De herinneringen van de afgelopen 16 jaar zullen wij altijd koesteren. Wij willen alle spelers, NPCs, teamleden, vrijwilligers, vrienden, ouders, familieleden, mutanten, androides, wastelanders en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan Fase 3 LARP bedanken voor alles.
Voor de laatste keer, groeten uit de Wasteland!
Het bestuur van Fase 3 LARP
Wijbe – Voorzitter
Erik – Penningmeester
Yorrick – Property & wapen coördinator
Tom – Catering coördinator