Fase 3 in 2020

Wastelanders!

Ook Fase 3 LARP kan niet ontkomen aan de huidige situatie. Helaas zien wij geen veilige mogelijkheid om onze evenementen te draaien dit jaar.

 

We hopen dat 2021 meer mogelijkheden gaat geven en dat we weer snel naar het jaar 2703 kunnen afreizen!

 

Tot in de Wasteland,

 

Fase 3 LARP

Fase 3 LARP Jaaragenda

Wastelanders!

Het jaar is al weer eventjes bezig, en wij hebben ook niet stil gezeten! Daarom hierbij de data voor de Fase 3 evenementen van 2020!

Zomerevenement: 12, 13 en 14 Juni

Winterevenement: 28 en 29 November

Zet ze in de agenda! En wij zien jullie in de Wasteland!

Van Call-systeem naar NERF

Wastelanders!
Vanaf het zomerevenement zal het nieuwe regelsysteem in werking zijn. Hoewel het systeem zelf nog niet online staat, is er 1 verandering waar iedereen zich nu al op kan voorbereiden: ons gevechtssysteem veranderd van een call-systeem naar NERF.

Na flinke discussies is de conclusie getrokken dat het call-systeem niet meer aansluit bij de richting waarop de Fase 3 evenementen gaan. Vuurwapens horen gevaarlijk te zijn en het gebruik hiervan moet een goed overdachte beslissing zijn. In de toekomst zal ammunitie schaarsen zijn dan op het moment. Hierom is de beslissing genomen om NERF te gaan gebruiken tijdens de evenementen. Hoe dit precies te werk zal gaan zal bij de uitgave van regelsysteem 5.0 duidelijk worden, maar om iedereen genoeg tijd te geven om hun wapens aan te passen brengen wie hierbij een Conversion Chart uit zodat je de juiste NERF kan aanschaffen.

NERF wapens zullen in de volgende categorieën worden verdeelt:
Enkelschot: Na elk schot moet er een nieuw pijltje in geladen worden.
Multi-shot: Revolvers of wapens met een magazijn, die na elk schot opnieuw doorgeladen moet worden.
Semiautomatisch: Elektrisch aangedreven waarbij niet na elk schot doorgeladen hoeft te worden.
Automatisch: Elektrisch aangedreven waarbij niet na elk schot doorgeladen hoeft te worden. Bij het inhouden van de trekker blijft het wapen schieten.

Vanwege de overstap naar NERF raden wij vanaf komend zomerevenement iedereen ook aan om een IC verantwoorde veiligheidsbril te dragen. Dit wordt niet verplicht, maar het niet dragen is op eigen risico.

Conversion Chart
Hieronder volgt een lijst van alle huidige wapens waarmee geschoten kan worden in Fase 3, met daarbij de nieuwe categorie en de door Fase 3 goedgekeurde NERF variant. Heb je zelf een voorstel? Stuur ons dan een berichtje.
Wapens met NVT als categorie zien geen verandering en blijven zoals in het oude systeem.
Wapens met X als categorie verdwijnen uit het regelsysteem en zijn vanaf nu niet meer speelbaar. Heb je zo’n wapen? Neem dan contact op!

Oud Systeem Categorie Voorstel NERF type
Handpistool (licht) Enkelschot/multischot N-strike Jolt, strike dubble strike ,Maverick, Elite Disruptor
Handpistool (zwaar) Multischot Maverick, Elite Disruptor, Mudius, Retaliator, Slingfire
Geweer (licht) Multischot
Geweer (zwaar) Multischot
Machinegeweer (licht) Semiautomatisch Rayven,
Machinegeweer (zwaar) Semiautomatisch
Shotgun Enkelschot/multischot Barrelbreak en alle wapens die 2 schoten per keer schieten.
Bazooka X X
Kruisboog NVT LARP kruisboog tot 30 pond
Boog NVT LARP boog tot 30 pond
Scherpschuttersgeweer Multischot Retaliator, slingfire
Trapgun NVT  
Chemgeweer X  
Vlammenwerpen X