De Geschiedenis

De Derde Wereldoorlog.

Voordat de Derde Wereld Oorlog uitbrak was de wereld verdeeld in twee culturen. Aan de ene kant was er The World Union  (Rusland, Europa en Amerika) en aan de andere kant Azië en Afrika. The World Union was de heersende macht.  De oorlog ontstond omdat de bronnen van fossiele brandstoffen uitgeput dreigden te raken. The World Union verbruikte veel van die fossiele brandstoffen om goedkope producten te laten maken in Azië en Afrika. Azië en Afrika wilden zich graag meester maken van de resterende brandstoffen om zo een einde te kunnen maken aan de uitbuiting van hun burgers. Er brak een oorlog uit tussen The World Union en Azië en Afrika, deze duurde van 2089 tot 2097. De oorlog werd beslecht toen Afrika geen mogelijkheden meer zag om te overwinnen en zich volledig conformeerde aan de taal en cultuur van The World Union.

Azië werd hierdoor de grote verliezer van deze oorlog: ze moest een verklaring van overgave tekenen, zich houden aan de daarin opgenomen wetten en mocht geen legermacht meer bezitten. Azië belandde hierdoor opnieuw in een economische crisis. Veel Aziaten emigreerden hierom naar The World Union.

In 2101 was Azië bezig met het oplossen van hun economische crisis. In Japan ontwikkelden wetenschappers nano-technologie dat zichzelf kon repareren. Rondom deze technologie heeft Al Rezeëd Technocorp opgericht. In deze tijd is er ook plasma fusie technologie ontwikkeld, dit was een alternatief voor fossiele brandstoffen. Technocorp combineerde de nano-technologie en de plasma fusie technologie en ontwikkelde zo machines die geen onderhoud nodig hadden. Deze uitvindingen brachten de handel met The World Union weer op gang.

Als gevolg hiervan nam de welvaart in Azië en The World Union toe, het probleem van de schaarse fossiele brandstoffen was opgelost. Steeds meer goed verdiendende particulieren wilden een graantje meepikken van het succes van Technocorp. Ze begonnen hiertoe bedrijven die Technocorp technologie beschikbaar maakten voor de grote massa. Mensen binnen The World Union en Azië kregen allemaal toegang tot de producten van Technocorp en steeds meer gebruiksvoorwerpen werden vervangen door Technocorp producten.

In de eerste helft van 2117 sloegen om onbekende redenen veel Technocorp producten op hol. Dit veroorzaakte veel ongemak onder de burgers van beide grootmachten. In augustus van dat jaar werden er vanuit Azië een aantal nucleaire raketten op het voormalig Amerika afgeschoten. Een incident binnen Technocorp was de reden van deze lancering.  The World Union stelde geen vragen en verklaarde meteen de oorlog aan Azië. Dit werd de Vierde Wereld Oorlog.

The World Union schoot nucleaire raketten terug, Azië liet zich niet kennen en verdedigde zichzelf met meer nucleaire wapens. Dit ging een tijdje over en weer. Doordat er nu een nucleaire oorlog woedde werden de inwoners van beide continenten gedwongen zich te verschuilen in fortsteden. Azië had haar Technocorp technologie (tegen de regels in) gemilitariseerd. Ze gebruikten zelf-reparerende landeenheden om gebieden te winnen. The World Union kon hier nog weinig tegen beginnen en leefde in angst. Walther Karel Striichen, een wetenschapper in voormalig Europa, ontwikkelde vervolgens een wapen: de Electro-magnetic Ion Pulse. Dit wapen liet alle chips van Technocorp technologie doorbranden en dus ook de chips met het zelfreparatieprogramma. Technocorp werd hierdoor hard geraakt en verloor zijn sterke marktpositie, maar bleef weerstand bieden.

In 2124 tekendenThe World Union en Azië eindelijk een wapenstilstand. Beide partijen waren te erg verzwakt om de oorlog voort te zetten.

In Azië besteedde Technocorp  de tijd van de wapenstilstand aan het herbouwen van hun bedrijf en het experimenteren met hun oude nano-technologie. Na verloop van tijd focusten zij hun aandacht en onderzoek meer op het plasma-core wapen.

The World Union.

In 2164 werd in The World Union het bedrijf Eden-Industries opgericht. Zij beloofde bescherming tegen alle gevaren van buitenaf en bouwde betere fortsteden voor de burgers van The World Union. Dertien jaar later viel The World Union Azië binnen om de verloren grond terug te nemen. Azië koos er na de inval al snel voor om zich over te geven en zich aan te sluiten bij The World Union.

In februari 2177 braken er echter rellen uit: mensen waren het niet een met de unie. Een groep Activisten (zowel voormalig Aziaten als The World Union-burgers) brak in bij een Technocorp faciliteit. Ze kregen het voor elkaar een Plasma-core missile af te vuren op de Plasma-core Reactor Plant (in het voormalig Parijs). Het gevolg hiervan was dat ieder levend persoon buiten de fortsteden verging tot as. Er was een enorme krater ontstaan in voormalig Europa en de ligging van de continenten was enorm veranderd: de wereld leek wel geïmplodeerd. Nieuw Aarde was geboren.

Als reactie op deze ramp richtte The World Union de World Union Government op. Een van de taken van deze Government was om activisten en opstandelingen op te sporen en te berechten. In 2183 brak de Vijfde Wereld Oorlog uit, omdat Activistenlegertjes zich verenigden en gezamelijk vochten tegen The World Union Government. De oorlog eindigde in 2185 doordat meerdere leiders van de Activisten het opgaven en zich aansloten bij de gevestigde orde.

In 2194 werd iedereen geregistreerd en ondergebracht in nieuwe fortsteden: de Eden-Industries Fortress Cities (ook wel: Eden-Cities). De inwoners van deze steden hadden werk, inkomen en allerlei voorzieningen en luxe. Het leven binnen de Eden-Cities werd gestructureerd door Eden-Entities. Er werd veel gebruik gemaakt van Androïde technologie en de Self-Aware System Technology. Door deze systemen konden zware taken aan Androïdes worden overgedragen. Dit maakte het leven van de inwoners behoorlijk aangenamer.  Hierna volgde een lange periode van vrede en rust voor de burgers binnen de Eden-cities.

In 2448 vond de Technologische Revolutie plaats. Technocorp kreeg het voor elkaar om hun technologie zo te ontwikkelen dat het nu mogelijk was om machines in plaats van manschappen te gebruiken op slagvelden. Deze technologie bestond er onder andere uit dat machines soepel bestuurd konden worden omdat ze aangesloten werden op zenuwstelsels van mensen. Ook was de wetenschap inmiddels zo ver dat het mogelijk was om dode cellen te reanimeren. Eden-Industries wilde deze wapens en technologie graag hebben, het bedrijf eiste deze op door middel van gewapende aanvallen op Technocorp. De wapens waar Technocorp mee bezig was waren eigenlijk onvoldoende ontwikkeld en bevatten nog vele gebreken. Toch kon het bedrijf niet anders dan die technologie in te zetten om zich te verdedigen tegen de zware aanvallen van Eden-Industries.

Overheid

De utopie van The World Union Government werd verscheurd door deze verschrikkelijke oorlog en het maakte tevens een eind aan de macht van Eden-Industries. De Eden-Cities lagen in puin en er heerste overal chaos op Nieuw Aarde. De man verantwoordelijk  voor de wederopbouw van de Overheid was Sturmangriff Führer Karl Striichen. Deze stormmaarschalk bouwde de eerste schuilsteden (onder andere op ruïnes van Eden-Cities) om mensen opnieuw veiligheid te bieden.

Sommige mensen waren het er niet mee eens dat de Overheid opnieuw werd opgebouwd. Ze verzetten zich tegen het idee van een allesoverheersende macht. Deze mensen worden de Rebellen genoemd.

In 2462 werd de nano-technologie eindelijk geperfectioneerd.  Wetenschappers waren erin geslaagd om het aansluiten van machines op menselijke zenuwstelsels helemaal goed te laten verlopen, ook het zelfreparatievermogen was nu volledig ontwikkeld. De nano-deeltjes kregen alleen wel  steeds meer zin in hun menselijke gastheer. De technologie was inmiddels zo geavanceerd dat de machines in staat waren om zich te mengen met het vlees van hun vroegere bestuurders. In 2487 keerden dan ook alle machinale defensie-eenheden zich tegen hun meesters. De machines namen de mensen over. Deze kruising tussen mens en machine werd Technomancer gedoopt. Het leek alsof Technomancers alle machines konden beheersen die zij aanraakten. De Overheid trad hier natuurlijk hard tegen op en in  2492 was alle puin geruimd van de uitbraak van het Technomancer virus. Er waren nu nog maar een klein aantal Technomancers over en ze verscholen zich in riolen en in de Wasteland.

Mutagen

Na de dood van Karl Striichen in 2590 volgde zijn perfectionistische zoon hem op als Sturmangriff Führer.  In 2608 ontdekten onderzoekers van de Overheid onder het bewind van Maril Striichen het Mutagen. Hij liet zijn onderzoekers hierop focussen. Maril liet ze niet aan de slag gaan met machines, hij was namelijk bang voor een tweede Technomancer-ramp. Het Mutagen was aanvankelijk bedoeld om biowapens mee te maken, echter het idee van supersoldaten werd al snel geboren. De focus van het onderzoek verschoof naar het creëren van deze soldaten en er werd driftig geëxperimenteerd op mensen. De eerste en tweede testfasen (2608-2611 en 2634-2648) leverden veel gefaalde testsubjecten op. Deze werden gedumpt buiten de steden, in de Wasteland. Sommige van deze begonnen over tijd weer tot leven te komen. Deze zombies werden niet meteen opgemerkt, maar leken ook geen groot probleem. Als ze werden opgemerkt werden ze omgebracht.

Tijdens de twee testfasen kwamen er steeds meer mensen in opstand tegen de dictatuur en de onmenselijke experimenten die de Overheid uitvoerde. Aanvankelijk lieten de Rebellen zich vooral horen door protesten, stakingen en petities. Toen dit niks uithaalde radicaliseerden ze: ze gingen over tot het plegen van terroristische aanslagen en het in scene zetten van zombie-uitbraken. De intolerante Overheid besloot op te treden. Er werden veel manschappen ingezet om de Rebellen op te sporen en uit de steden te gooien. Hiermee hoopte de Overheid dat de burgers binnen de steden zich gedeisd zouden houden.

In  2653 vond een hevige aardbeving plaats die vergezeld werd van een vreemd blauw licht aan de horizon. De situatie op Nieuw Aarde veranderde drastisch: de Technomancers modificeerden  massaal allerlei gebieden tot één functionerende machine. Er verschenen grote machinale fortsteden, met als centrum: Technotron.

Fase 3

Vanwege deze gebeurtenis werd een volgende testfase van het Mutagen noodzakelijk geacht: Fase 3 werd begonnen in 2669. Hier werd Mutagen-B ontdekt en dit leidde tot een biogenetische revolutie. Het werd mogelijk om verloren lichaamsdelen weer aan te laten groeien en om een dode na enkele uren weer te reanimeren. Onderzoekers waren scheutig met deze B-variant om zo snel mogelijk een antwoord te hebben voor het Technomancer probleem. De gefaalde testsubjecten werden als vanouds op de Wasteland gedumpt. Deze Fase 3 zombies stonden echter veel sneller weer op en leken ook de andere zombies aan te steken met het sterkere Mutagen. De derde testfase was uiteindelijk een enorme ramp en werd beëindigd in 2700, het leek onmogelijk het Mutagen te bedwingen. De Overheid likte haar wonden en probeerde zoveel mogelijk gefaalde testssubjecten uit te roeien zodat ze haar gezicht kon redden tegenover haar burgers. Er gingen echter hardnekkige geruchten dat een agressievere beweging binnen de overheid de controle had overgenomen: de Omega Deus. Na drie jaren relatieve rust begonnen de Technomancers aan een grote opmars, deze was zo heftig dat heel Nieuw Aarde schudde op haar grondvesten. Het  was zo overweldigend dat de Overheid en de Rebellen hun onenigheden tijdelijk aan de kant legden om zo samen weerstand te kunnen bieden tegen deze krachtige wezens.

Heden

Na het bedwingen van de Technomancers hebben de Rebellen en de Overheid hun strijdbijlen gewoon weer opgegraven… De tijd waarin men leeft wordt “Fase 3” genoemd, omdat de effecten van testfase 3 nog zo duidelijk aanwezig zijn dat het eigenlijk alleen officieel is beëindigd. Als mens in deze wereld kun je ervoor kiezen om je te onderwerpen aan de allesoverheersende Overheid of je verzet je tegen deze dictatoriale macht…