Wasteland

Androïden

Deze figuren zijn op mensen lijkende machines die taken kunnen verrichten om het leven van mensen te vergemakkelijken. Ze zijn vooral handig als het gaat om klussen die onmogelijk, heel gevaarlijk of heel zwaar zijn voor mensen. Het is onduidelijk wanneer de eerste Androïde is gemaakt. Vijfentwintig jaar voor de uitbraak van het Technomancervirus werden veel Androïden ge-update met persoonlijkheidschips. Hierdoor werden ze menselijker en waren ze in staat een persoonlijkheid te ontwikkelen. De Androïden & Synthetische-mensen Rechten en belangen Organisatie (A.S.R.O) startte de ethische discussie omtrent het inzetten van deze Androïden bij suïcidaal werk. De Overheid legde A.S.R.O. snel het zwijgen op en ontdeed veel Androïden van hun persoonlijkheidschips. Er bestaan nog enkele Androïden die menselijk zijn, maar binnen de Overheid is deze eigenschap alleen voor speciale missies gewenst.

Cultisten

Al sinds het begin der tijden zijn er gelovigen die de Heer volgen.  In de loop der tijden ontstond er een scheur in de traditie waardoor de gelovigen zich opsplitsten in culten. Deze groepen volgden ieder een eigen aspect van de oude traditie en na verloop van tijd brak er een heilige oorlog uit tussen de culten. Een kleine groep volgers van de Duistere Zon won deze strijd. Ongeveer rond 2600 vluchtten ze naar het Heilige Land (het eiland Florida), omdat ze zich als kleine groep niet konden verdedigen tegen de technomancers en zombies. Af en toe komen er reizigers gekleed in pijen op het vaste land om hun geloof te verkondigen. Deze worden Cultisten genoemd. Er is niet veel bekend over wat ze doen of waar ze precies in geloven, wel gaan er geruchten rond dat ze wonderen kunnen verrichten.

Cyborgs

Cyborgs zijn net als Technomancers kruisingen tussen mens en machine. Alleen bij Cyborgs domineert de mens, het is als het ware een mens met machinale onderdelen. Veel van de Cyborgs zijn aangetast door het Techno-mancervirus. Het effect van dit virus bij Cyborgs is dat het de mainframe aantast. Wanneer dit gebeurt is de Cyborg alleen nog maar bezig met uitbreiding en vernietiging, de machine domineert het wezen en is effectief een technomancer geworden. Er is een kleine groep Cyborgs die immuun is voor het virus en  deze groep kan nog gewoon functioneren in de samenleving. Deze groep wordt steeds kleiner, omdat het Technomancervirus zich aanpast.

Mutanten

Deze wezens zijn slachtoffers van de experimenten met verschillende soorten Mutagen. Ze hebben de liquidatie campagnes van de overheid op gefaalde testsubjecten overleefd en hebben dan ook  een superieur talent voor overleven.

Mutanten zijn zeer divers, geen twee zijn hetzelfde. De Mutaties van Mutanten zijn veroorzaakt door het mutagen en zijn uiterlijk te zien: soms heel miniem, soms groot en gruwelijk. Het Mutagen wat een Mutant bij zich draagt is vaak passief en niet overdraagbaar, maar het komt voor dat dit niet het geval is.  Ze zijn schuw, hebben vaak een kort lontje en zijn continu op de vlucht voor de overheid die hen nog steeds probeert uit te roeien.

Orde Humanitas

De Utopians waren een volk dat veel aanleg had voor paranormale begaafdheid. Leden van de Orde Humanitas noemen zich afstammelingen van dit volk. De gemeenschap is vrij jong en ziet zichzelf als redder van het menselijk ras. Commandant Tyzer Flame leidt de Orde Humanitas, hij is het oudste lid in de Orde.  In de ogen van de Orde Humanitas is er maar één vijand en dat is de Mutant. Ze hebben speciale banden met de Rebellen en de Overheid. Door het onderhouden van deze banden worden ze door geen  van beide als vijand gezien. De Orde Humanitas zal altijd proberen de twee groepen met elkaar te verzoenen.

De basissen van de Orde Humanitas worden Humapolissen genoemd. De Orde trekt voornamelijk door deWasteland om mensen op te zoeken en te bekeren. De bekeerlingen worden vervolgens opgeleid in de Humapolissen. Elke mutant die de Orde tegenkomt wordt vernietigd (“genezen”),  maar de leden zullen mensen  nooit fysieke schade toebrengen.  Verder ziet de Orde technologie als iets gevaarlijks, ze gaan het dan ook uit de weg.

Een geheel andere tak van de Orde Humanitas is het leger van Hoofdarchivaris Ra Quasar. Dit leger wordt de Orde Humanitas Unitas genoemd. Zij hebben zich zó ver afgesplitst dat ze er inmiddels heel andere regels op na houden dan de Orde Humanitas. De oorspronkelijke orde heeft niets op met de afsplitsing en verzet zich fel tegen de verraders.

Omega Deus

Aan het hoofd van de Overheid staat Maril Striichen, hij is een perfectionistische leider die zijn burgers met ijzeren vuist “beschermt”. Binnen de muren van Overheidssteden zijn mensen vooral beschermd tegen de gruwelijke wezens die in de Wasteland zwerven. De Overheid zelf voert brute experimenten uit (op mensen) en probeert haar burgers zo gehoorzaam mogelijk te houden.  De voertaal binnen Overheidssteden is Engels, de elite spreekt echter Duits. Er gaan geruchten dat een aggressieve beweging binnen de Overheid het roer heeft overgenomen: de Omega Deus.

Plaagdragers & Hoeders

Er zijn veel schimmige figuren op de Wasteland. Van de plaagdragers en hoeders is niet duidelijk wat het precies zijn of wat ze doen, er zijn alleen geruchten en verhalen.

Al ver voor de experimenten met Mutagen gaan er verhalen over Plaagdragers, dit zijn wezens gehuld in doeken die een lantaarn vasthouden. Wanneer deze wezens iemand aanraken wordt die persoon erg ziek en sterft hij binnen een dag. Na een paar dagen verdwijnt de Plaagdrager weer en de gestorvene komt weer tot leven. Ze zijn al lang niet meer gezien, al schijnt er af en toe eentje op te duiken in steden.

Over Hoeders is nog minder bekend. Slechts heel weinig mensen hebben deze schimmige figuren gezien… Vaak worden ze beschreven als mensen met superkrachten, maar of het nog mensen zijn is maar de vraag.

Rebellen

Deze mensen zijn tegen de Overheid en zijn al actief sinds de wederopbouw van de Overheid door Karl Striichen. Iedereen dietegen de Overheid en diens dictatuur is, is een rebel. Rebellen die buiten de steden leven zijn Outsiders, deze komen in principe de Overheidssteden niet meer in. Lukt hen dit wel dan laat de Overheid ze maar zelden heelhuids eruit vertrekken.

De Revolutionairen zijn de meest voorkomende Rebellen. Ze houden zich voornamelijk schuil in de steden zelf, in kleine outposts of oude militaire bunkers. Hun filosofie is dat de overheid enkel te ondermijnen is als je ze dichtbij de kern pakt. Ze houden zich dan ook vooral bezig met het dwarszitten en saboteren van Overheidsplannen.

Er zijn ook andere groepen Rebellen, deze worden binnen de steden Wastelanders genoemd, deze term wordt voornamelijk gebruikt als scheldwoord. Wastelanders verkiezen de Wasteland boven het onderdrukte leven in de steden. De voertaal op de Wasteland is het Nederlands, dit is zodat de Overheid zich niet kan bemoeien met de communicatie die vaak moeizaam tot stand word gebracht. Wastelanders zijn ruwweg op te delen in twee groepen: de mensen die zichzelf Desert Raiders noemen en de groep die zich identificeert als Wasteland Striders.

Desert Raiders leven vooral in gebieden waar ze zich kunnen ingraven om ongezien te blijven. Denk hierbij aan zandvlaktes en sneeuwgebieden. Vaak vallen ze ‘s nachts afgezonderde outposts of karavanen van de Overheid aan. Ze zijn een beetje verwilderd en zien zichzelf als kinderen van de Wasteland. Eenmaal in de zoveel tijd bespreken de verschillende clans van wie welk gebied is. Ze gaan niet veel contacten aan buiten hun eigen groepen. Wasteland Striders zijn hierop de uitzondering, deze beschouwen ze ook als kinderen van de Wasteland.

Wasteland Striders zijn barbaarse groepen van Wastelanders. Ze zijn bereid om alles te doen voor een beetje geld en benzine. Ze zijn continu in beweging met zelfgemaakte voertuigen en gebruiken alleen maar wapens en uitrusting die ze zelf hebben gemaakt. Ze spreken vaak ook Engels, omdat dit wordt gezien als de handelstaal. Over hoe deze groep tegen de Overheid strijdt is verder weinig bekend.

Technomancers

Technomancers zijn kruisingen tussen mens en machine, waarin de machine domineert. De eerste Technomancers waren machines die op  zenuwstelsels van mensen aangesloten waren om zo bestuurd te worden. Door de geavanceerde technologie  konden de machines zichzelf vermengen met het vlees van de bestuurder. Nadat ze dit gedaan hadden keerden ze zich tegen mensen, het enige doel van Technomancers is uitbreiden en vernietigen. Ze lijken elke machine te kunnen besturen die ze aanraken. Het hoofdkwartier van de Technomancers is Technotron.

Tribesmen

Tribesmen zijn bewoners van de Wasteland die volledig zijn aangepast aan de barre omstandigheden. Er wordt gezegd dat ze zijn ontstaan uit mensen die niet van uiterlijk veranderden nadat ze waren blootgesteld aan het Mutagen. Het Mutagen heeft hen goed gedaan en ze halen er vreemde voordelen uit.  Tribesmen leven in Tribes, vaak volledig afgezonderd van elke samenleving. De Tribe wordt geleid door een Sjamaan, deze bepaalt de spirituele weg van de Tribe. Vaak vereren ze natuurgoden of objecten. Ze zijn verwilderd, dragen veel tribal tattoeages en zien elk item dat ze vinden als decoratiemateriaal. De Tribes spreken ‘tribesmen’, dit is een verbastering van het Nederlands dat amper te volgen is. De taalbarrière zal iets zijn waar je bij deze vreemde Wastland-bewoners continu tegen aan loopt.