Wat is LARP

LARP (Live Action Role Playing game) is een rollenspel waarin je een karakter speelt in een fantasiewereld. Deze fantasiewereld wordt door door de organisatoren van het evenement vormgegeven en het is aan jou om in deze wereld te overleven.

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan LARP:  als PC, NPC of spelleiding.

PC staat voor Playing Character. Als PC verzin je een eigen karakter met eigen vaardigheden. Je kiest zelf hoe je je karakter speelt. Bij Fase-3 kan je je karakter aan de hand van types, klassen en vaardigheden samenstellen. Deze staan aangegeven in het regelboekje. Als je voor de eerste keer een karakter gaat spelen wil de spelleiding graag van tevoren je karakterformulier zien.

NPC staat  voor Non-Playing Character. Als NPC krijg je van tevoren de grote lijnen van het verhaal te horen. Jouw doel is om het spel voor de PC’s in goede banen te leiden. Een NPC krijgt per evenement vaak meerdere rollen toegewezen door de spelleiding. Dit kan varriëren van een rol als een slimme professor van de Overheid waar de PC’s kennis van kunnen krijgen tot een hersenloze zombie die de groep PC’s aanvalt. Beide rollen zijn van cruciaal belang om de fantasiewereld realistisch te maken. PC’s en NPC’s kunnen gewoon met elkaar praten, luisteren, vechten en dingen van elkaar leren. (Wel allemaal In Character natuurlijk!)

De spelleiding is een belangrijk onderdeel binnen LARP. Zij verzinnen van tevoren een verhaal met queestes en sub-queestes voor de PC’s. Ook zorgen ze ervoor dat het verhaal doorloopt als de PC’s iets anders doen dan de spelleiding van tevoren verwacht had. De spelleiding bestaat uit spelleiding voor de PC’s, spelleiding voor de NPC’s en een overkoepelende spelleider die tussen deze groepen communiceert. Ze houden in de gaten of de regels goed nageleefd worden en kunnen deze toepassen of juist in sommige gevallen niet toepassen! De wil van de spelleider is wet.

Hier nog enkele andere belangrijke termen binnen LARP

Tijd In en IC
Alles wat met het spelen binnen een fantasiewereld te maken heeft wordt IC (In Character) of Tijd in genoemd. Je bent dan jouw karakter wat je als PC hebt verzonnen of het NPC karakter wat jou is toegewezen. Alles wat je zegt of doet is vanuit de gedachte van dit karakter.

Tijd Uit en OC
Alles wat buiten het spelen binnen een fantasiewereld valt wordt OC (Out of Character) of Tijd uit genoemd. Je speelt dan niet meer je karakter en bent gewoon jezelf. Bij veel LARP groepen is er in de nacht geen spel. Dat is echter niet het geval bij Fase-3 aangezien wij een 24-uurs LARP zijn. Tijdens evenementen van Fase-3 wordt er verwacht dat je niet OC gaat. Mocht dit noodzakelijk zijn, zoek dan contact op met een spelleider in de buurt. Tevens geeft de spelleiding aan wanneer het Tijd uit is.

Stop het spel
We zorgen altijd voor veiligheid op onze evenementen, maar mocht er een keer een ongeluk gebeuren dan wordt er ‘Stop het spel’ geroepen. Het spel wordt dan meteen stilgelegd en iedereen gaat zitten behalve degene die ‘Stop het spel’ heeft geroepen. Zo kunnen onze BHV’ers meteen te hulp schieten waar het nodig is.